Tisztelt Partnerünk!

 

Egy kis összegfoglalóval szeretnénk segíteni munkájukat az ÁFA kulcs változással kapcsolatos teendőikben.

 

Az ÜgyVisz rendszerekben az ÁFA váltással kapcsolatos teendők

- Menü /File / Megnyitom - ÁFA kulcs módosítás modult kell használni az ÁFA kulcs módosításához. Ahhoz, hogy a nettó ár ne változzon a "Nettó árra kerekítést" kell választani.

- A nyitott tételekben az ÁFA kulcs módosítása nem fog megtörténni, ezért pl. a rendelés átvitelekor még a 20% jelenne meg a számlán. Két megoldási módszer alkalmazható: 1. A bizonylati tétel módosításánál használható a Jav. feliratú gomb, mely az ÁFA kulcs módosításának lehetőségét adja. 2. 2009.07.01-én letöltik az FTP szerverünkre addigra felrakott frissítést, mely automatikusan menet közben megcsinálja a kulcs módosítását.
A frissítés után az ÜgyVisz rendszer automatikus ÁFA kulcs konverziója miatt javasoljuk, hogy június 30-ig a bizonylatokban is zárják le azt az időszakot, vagy, ha marad még sok olyan ügyletük, melynek teljesítése júniusi, akkor addig ne rakják fel a frissítést.

- Azon cégek, akik használják az árcímkéket, ne feledjék átárazni a termékeket!!!

- Több telephely esetében, minden telephelyen le kell futtatni az ÁFA kulcs váltást.  

Új áfa kulcsok július 1-től - és átmeneti rendelkezések

Ismét a számlázásról az általános forgalmi adó újabb változásának tükrében.

A Magyar Közlöny ez évi 67. számában jelent meg az egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény, amely néhány kivételtől eltekintve 2009. július 1-jétől lép hatályba.
Most elsősorban az Áfa törvény változásából eredő számlázási problémáikban szeretnénk a segítségükre lenni. Alapvetően természetesen abban, hogy hogyan állítsák ki helyesen számláikat az átmeneti időszakban, de legalább ilyen fontos felhívni figyelmüket arra, hogy helyesen kiállított számlákat fogadjanak csak be.
A legfontosabb alapvető változás, - mely mindenkit érint július 1-jétől - az általános adókulcs 25%-os mértéke. Ha a számla végösszegéből visszafelé számoljuk, akkor ez 0, 20-al való szorzást jelent, vagyis 20%-ot.  Az általánostól eltérő ún. kedvezményes 5%-os adómérték megtartása mellett bizonyos termékeknél egy új, 18%-os adómérték alkalmazandó.
A törvényváltozás tömör és szűkszavú, de a módosító törvény végén csaknem három oldal foglalkozik azzal, hogy a hatályba lépést, alkalmazást, hogyan kell értelmezni (hatályba léptető, módosító, és átmeneti rendelkezések), erre hívjuk fel az alábbiakban a figyelmüket.
Az új adómérték tehát július 1-jétől lép hatályba, amely azt jelenti, hogy azt azokban az esetekben kell alkalmazni először, az átmeneti rendelkezések kivételével, amely ügyben az áfa fizetési kötelezettséget keletkeztető időpont június 30. napját követő időszak. Ettől eltérően kell eljárni a törvény 58. § hatálya alá tartozó ügyleteknél, melyek a korábban folyamatosnak tekinthető ügyletek
58. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.
 

A 25%-os adómértéket először azon értékesítésre kell alkalmazni, amelynek az Áfa törvény szabályai alapján megállapított teljesítési időpontja július 1. vagy azt követő időpont.

Az előleg esetében, ha annak átvétele még július 1. előtti időpontra esik a 20%-os adómértéket kell alkalmazni. Ugyanezen értékesítésről kiállított végszámlánál, ha annak teljesítési időpontja követi a hatálybalépést, az előleg feletti ellenértékre 25%-os adókulcsot kell alkalmazni. (Matematikai példákkal nem sértegetem a Tisztelt Olvasót)

Kiemelendő a fordított adózás, a közösségen belüli beszerzés és az „importszolgáltatások” kérdésköre az átmeneti intézkedések szempontjából. E beszerzéseknél a vevő az adó-megállapításra kötelezett. Akkor kell a 25%-os adókulcsot alkalmazni, ha a kötelezően előírt adó-megállapítás időpontja (eltérő a teljesítési időponttól) július1. vagy azt követő időpontra esik. Ezen ügyleteknél az előleg után adót nem kell megállapítani, így az előleg július 1.-t megelőző átadása nem eredményezi azt, hogy az előleg alacsonyabb adókulccsal adózik. A végszámla adó-megállapításra előírt időpontjában érvényes adómértéket kell alkalmazni a teljes ellenértékre.  

Az átmeneti rendelkezések előírást tartalmaznak azon értékesítésekre, amelyeknél a határozott időszaki elszámolás szabályait kell alkalmazni.


Öt különböző helyzetet különböztethetünk meg az átmeneti rendelkezések szempontjából:1)    az Áfa törvény szerinti teljesítési időpont (fizetési határidő) július 1. előtti időpontra esik, de a ténylegesen elszámolt időszak minden napja július 1. vagy azt követő időpontra esik (jellemző a bérbeadásra, ahol rendszerint előre fizetik a bérleti díjat). Ekkor még a teljes ügylet 20%-os adókulccsal adózik;


2)    az Áfa törvény szerinti teljesítési időpont (fizetési határidő) július 1. előtti időpontra esik, de a ténylegesen elszámolt időszak egy része július 1. előtti, míg a másik része azt követő időszakra esik. Ekkor a teljes ügylet szintén 20%-os adókulccsal adózik.


3)    Az Áfa törvény szerinti teljesítési időpont (fizetési határidő) június 30.-a utáni időpontra esik, és a ténylegesen elszámolt időszak minden napja szintén követi a jelzett időpontot. Ekkor a teljes ügylet 25%-os adókulccsal adózik.


4)    Az Áfa törvény szerinti teljesítési időpont (fizetési határidő) június 30.-a utáni időpontra esik, és a ténylegesen elszámolt időszak minden napja július 1. előtti . Akkor a teljes ügylet még 20%-os adókulccsal adózik.


5)    az Áfa törvény szerinti teljesítési időpont (fizetési határidő) június 30.-a utáni időpontra esik, de a ténylegesen elszámolt időszak egy része július 1. előtti, míg a másik része azt követő időszakra esik. Ebben az esetben meg kell osztani a számlán az adóalapot napok arányában. Ha az elszámolt időszak összességében 90 nap, és abból 30 nap a július 1. előtti, akkor az adóalap összegének 1/3 része 20%-al, míg a 2/3 része 25%-os adókulccsal adózik.

Az átmeneti rendelkezések nem tartalmaznak előírást azon összevont adó-megállapításokra, amelyeknél olyan adatokat kell összevontan kezelni, amik két különböző adókulcsot tartalmazó időszakban keletkeztek. Ilyen elszámolási mód az utazásszervező utólagos pozíciószám elszámolása, vagy az éves bevalló használtcikk kereskedő által alkalmazott globális adó-megállapítási módszer. Ezen elszámolások átmeneti szabályait rendezni kell a hatóságnak, legalább állásfoglalás szintjén.

A taxamétereket és azon pénztárgépeket, amellyel számlát is lehet kiállítani augusztus 31.-ig kell átállítatni. Július 1.-től átállításig kézzel kitöltött bizonylattal kell a bizonylat-kiállítási kötelezettséget teljesíteni.

Köszönet az www.adonet.hu -nak.

A fentekből tehát látszik, hogy a „folyamatos” teljesítésű szolgáltatásoknál és a korábbi előlegek elszámolásánál igényel a változás fokozott odafigyelést.
Legyünk résen a számlázásainknál, s az idegen számlák befogadásánál, hogy ne legyen belőle jogtalan visszaigénylés, vagy helytelen befizetés okozta bírság.  

 

 

Üdvözlettel
 

Ádám Gábor

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

ÁDÁM-Soft

3530 Miskolc, Meggyesalja utca 93.

Web: www.adam-soft.hu

mail: ADAMSoft@adam-soft.hu