ÁDÁM-Soft ::: ÜgyVisz kezelési útmutató

ÜgyVisz : Kereső listák használata

Ez egy tipikus keresőlista. Ezeket mindenütt lehet aktivizálni, amikor valamilyen kódot vár a rendszer a felhasználótól. Nem kell a kódokat megjegyezni, hanem a hozzátartozó mezőn F2 kell billentyűznöd (pl. cikkszámot kér a program és a kurzor a cikkszám mezőben all), vagy duplán kell klickelni, hogy a kódhoz tartozó lista megjelenjen. A tételek közül kétszeres klickkel vagy Enterrel adhatja át a keresett cikkszámot. A Qilépés gombra üres értékkel tér vissza ez a modul.


.

A tételek azonosításához és keresés szempontjából fontos adatokat láthatja ezekben a táblázatokban. A tételek megtalálásához kérem, nézze át a „keresési eljárások” fejezetet. (Sorrend változtatások, keresési típusok.)

Új tétel F5

Új tétel (Alt+ú) parancsgombra kattintással lehet új adatot beilleszteni a már meglévők közé vagyis egy új tétel üres adatlapját hozhatja létre a parancsgombbal. Ha mégis meggondolná magát, akkor az adatlap Qilépés gombjával elfeledtetheti az új karton készítését. Az új tétel elmentését az OK gomb végzi el az adatállományban, mely rögtön meg fog jelenni a keresőlistában is. Ez teszi lehetővé, hogy akár egy számla kitöltése közben is felveheti a partnerlistára az éppen beesett vevőt anélkül, hogy meg kellene szakítania tevékenységét egy törzsadat bővítéssel.
Tehát ez a gomb csak elindítja a rögzítéshez szükséges adatlapszerkesztőt, és ott is dönthet a folyamat befejezéséről.
Ebben az üzemmódban a beviteli mezők színe jelzi, hogy adatbevitel mely mezőkben lehetséges: a fehér hátterű mezőkbe tud adatot rögzíteni.

Törlés F8

Törlés (Alt+T) parancsgombra kattintással törölheti a tételt az adatállományból. Vissza fog kérdezni a program, hogy biztos-e benne. A véletlen törlési események kiszűrésére sajnos még nincs jobb módszer. Ha mégis meggondolná magát közben, akkor válaszolja azt, hogy nem, és nem is fog történni semmi . Ha mégiscsak igennel válaszolna, akkor a tétel véglegesen megsemmisül! Ez már visszafordíthatatlan.
Alapelv, hogy törzsadatokat NEM lehet törölni. De módosítani lehet. (Egy kivétel: a cikktörzs esetében segítségül hívhatja a cikkszám módosító modult.<???Link>
)
Másik elv, hogy a bizonylatokból sem lehet törölni, hiszen biztosítani kell a sorszámfolytonosságot.  Ezért ebben az esetben a bizonylat lerontását indíthatja el.
 

Megnéz F3

Abban az esetben, amikor a listaelemhez több információ is tartozhat, akkor az F3 gombbal vagy a Megnéz (Alt+N) parancsgombra kattintással hívhatja elő a tétel adatlapját. A gomb nevéből következően, ekkor csak megtekintheti a részleteket. Ebben az üzemmódban a beviteli mezők színe jelzi, hogy adatbevitel nem lehetséges.
 

Módosít

Módosít (Alt+M) parancsgombra kattintással hívhatja elő a tétel adatlapját vagy magában a listában az adott sor módosításához használja az egér jobb gombját, amennyiben valamely adatát szerkeszteni szeretné. Ha mégis meggondolná magát, akkor az adatlap Qilépés gombjával elvetheti ezen ötletét, így az addig elvégzett módosítások is elvesznek. Az adatmódosításokat az OK gombbal rögzítheti az adatállományban. Tehát ez a gomb csak elindítja a módosításhoz szükséges adatlapszerkesztőt (pl. Cikk Karton), ott is dönthet a folyamat befejezésének mikéntjéről.
 

Nyomtat(p) F9 vagy Print

Ha a keresőlistából nyomtatás is végezhető, akkor az F9 gombbal vagy a Nyomtap (Alt+p) parancsgombra kattintással indíthatja el a nyomtatási feladatot.
Ennek a gombnak azonban van másik funkciója is, amennyiben az egér jobb gombját használja, akkor a lista nem a nyomtatóra készül el, hanem a képernyőn nézheti meg a nyomtatási képet.

 

Keresési eljárások

Az ÜgyVisz Program az adatbázisok, állományok megjelenítésére keresőlistákat alkalmaz. Ezek olyan táblázatszerű listák (lásd a lap tetején), melyek segítségével az információ gyorsan visszakereshető.
A fenti ábrán a céghez beérkezett megkeresések láthatóak. Ha nem lenne a számítógép, akkor ha egy régit szeretne előkeresni adott partnertől, akkor több dossziét kellene átnéznie, ha csak időrendben vannak lefűzve az ajánlatai. De ha partnerenként vannak a dossziékban tárolva az ajánlatok, akkor pedig az az eset fordulhat elő, hogy sok-sok papírt kell végigkutatni, míg pl. egy 5 évvel azelőtti a keresett dokumentum.
Ezeknek a keresési feladatoknak a gyorsítására készült a Kereső Lista. Ebben a funkcióban az adatok valamilyen logika szerint sorrendbe szedése másodpercek alatt megtörténik, így a visszakeresés ideje minimálisra csökkenthető.

Az ÜgyVisz programban címszókeresésnek nevezzük az elmondott példának megfelelő keresési eljárást. A számítógép használat előnyei között kell megemlíteni azt is, hogy a kartonokat egy gomb leütésére át is rendezheti, mely a valóságban napokat vehetne igénybe. Egy másik keresési eljárás is rendelkezésre áll a számítógépes program segítségével, ez a belsőkeresés. Lényege, hogy a lista egyik oszlopában feltüntetett mező bármely szótöredékét képes megkeresni: pl. egy megsérült cikkszámból csak 3 számjegy olvasható, mely részlettel is visszakereshető a teljes szám.

Fontos: Sajátítsa el a keresési eljárások kezelését a lehető legjobban, mert az adatrögzítésre fordítandó időt nagymértékben csökkentheti vele.

Címszókeresés. Hogyan lehet a kereső lista segítségével kikeresni pl. egy partnert? Egy példán keresztül vizsgáljuk meg a módszert.
Keressük meg az angol-magyar szótárban a "record" szót. Fellapozzuk a szótár azon fejezetét, ahol "r" betűvel kezdődnek a szavak. A következő betű az "e". Ismét lapozás, mert már a "re"-vel kezdődő szavakat figyeljük. Amikor megvan, tova lapozunk a "rec"-kel kezdődőekhez. Itt már lehet, hogy elég az ujjunkkal a szavak között mozogni, hogy megtaláljuk a "reco"-t. Ha nem szükséges a szó további pontosítása, akkor megtaláltuk a keresett szavunkat.
Az ÜgyVisz programban próbálja ki a fent leírt eljárást. Üsse le a Ctrl+H billentyűkombinációt. A partnerek logikailag név szerint rendezettek. Megnevezés szerinti sorrend. Üsse le az "á" billentyűt. A listában a cursor a "Á" betűvel kezdődőekre ugrik. A következő betű az "d". Ismét pozícionál a cursor. Folytassa a gépelést: "ám". Az oszlop alatti mezőben láthatja, hogy azt gépelte be, hogy "ÁDÁM". A Partner listában a cursor az "ÁDÁM"-mal kezdődő megnevezésen áll, amennyiben létezik. Ha ezt kereste, akkor már meg is van. A nyíl és a lapozó billentyűkkel is elmozdíthatja a cursort, a megfelelőre, ha további pontosítást igényel pl. ÁDÁM-Soft és Ádám Gábor is van a listában..
Mi történik abban az esetben, ha nem található a keresett szó. Gyorsan átrendezheti a sorrendet pl. az adószámra. Ehhez kétszer kell leütnie a jobb nyilat. Az adószám oszlopban a lista alatt látható a keresés megjelenítési mezője, jelezvén, hogy a sorrend átrendezés megtörtént. (Ez nem adatbevitel, nem kell belekattintani az egérrel. Ebben csak megjelenik a billentyűzeten leütött gombok eredménye.) Üsse be az alábbi számsorozatot : 451 Így is megtalálhatja az ÁDÁM-Soft-ot.

Abban az esetben, ha elrontaná a gépelést vagy nem található ilyen kezdetű cégmegnevezés, akkor a program hangjelzéssel és üzenetablakban megjelenő felirattal (Nem található:) figyelmeztet, hogy a keresett szöveg nem található. Ez történik, ha még a sorban következő "d" helyett, pl. "s" üt le. Ekkor nyugtázni kell a jelzést pl. Enterrel, majd a BackSpace (<-) gombbal törölheti az utoljára bevitt betűt, vagy a Del(ete)-tel az egész keresett karaktersorozatot és begépelheti újra.

A sorrendet a Jobbra és Balra nyíllal változtathatja az adatállományban. Az oszlop alatt megjelenő mező mutatja, hogy mely oszlop sorrendjében áll. A Ctrl+ Jobbra és Balra nyíllal a sorrend csökkenőre változik. Ugyan ilyen hatás érhető el az oszlop fejlécére kattintással: növekvő sorrendbe rendezi azon oszlop szerint az adatállományt. Ctrl+Klick-re csökkenőbe. Az első négy oszlop tartalmazhat sorrendiséget! Amelyik alatt nem jelenik meg a begépelést mutató mező, akkor nem is tudja sorba rendezni eszerint.

Belsőkeresés. Maradjunk a fenti példánál. Ha nem találta meg a cégünket, akkor rendelkezésére áll a belsőkeresési eljárás. Ehhez a következőket kell tennie. A sorrendet állítsa a megnevezés szerintire. Üsse le az "F7" vagy az Alt+B billentyűt. A képernyőn megjelenik egy ablak a következő felirattal: "Keresendő szöveg:". Ide írja be: "soft" és fogadtassa el Enter-rel és OK. Az adatállományban a cursor az első olyan megnevezésen fog megállni, mely tartalmazza ezt a szöveget. A példa kedvéért: ha nem ezt kereste, ezért folytatni kell a keresést. Nyomja le a bal oldali Alt gombot és tartsd lenyomva! Üsd le egyszer az "y"-t (Bkeres Folytat nyomógomb). A következő record jelenik meg, amely tartalmazza ezt szövegrészletet. Ha ez sem felel meg, akkor az Alt-ot még mindig lenyomva tartva, üsse le az "y" gombot még egyszer. A cursor ismét továbblépett. Ismételheti a keresést, míg meg nem találja, amit szeretett volna, vagy nem jelenik meg, hogy nincs találat. A fentiekből látszik, hogy a megnevezésben elbújtatott szövegrészlet is gyorsan visszakereshető a számítógép segítségével.

Fontos: A keresőlista kezelésének elsajátítása lehetővé teszi a ÜgyVisz könnyű és gyors kezelhetőségét!

Lásd még...

copyright@ 2007  Ügyviteli Szoftverfejlesztés : www.ADAM-Soft.hu  |   Dell notebook, HP laptop, Számítástechnika, számítógép, WebBolt www. KlickComp .hu Klick Computer   |  Acer, Asus Notebook, Laptop táska : www.NotebookPartner.hu  |  Informatika, Számítástechnika Miskolc : www.SzamGep.hu  |  www.LanDoctor.hu  |  eMail

ÁDÁM-Soft | ÜgyViszW vállalatirányítási rendszer, ügyviteli, raktárkezelő rendszer, készletnyilvántartó szoftver, számlázó program ismertető
ÁDÁM-Soft | ÜgyViszW összehasonlítása más programokkal (ÜgyViteli program: számlázó, raktárkezelő, készletnyilvántartó)
ÁDÁM-Soft | ÁrLista : ÜgyViteli program, Orvosi szoftver, Vállalatirányítási rendszer, szolgáltatások
ÁDÁM-Soft | ÜgyViteli program Demo letöltés és telepítése (számlázó, raktárkezelő, készletnyilvántartó)
ÁDÁM-Soft | Működési diagram : ÜgyViszW vállalatirányítási rendszer, ügyviteli, raktárkezelő rendszer, készletnyilvántartó szoftver, számlázó program
ÁDÁM-Soft | Működési modulok a megvalósításhoz : ÜgyViszW vállalatirányítási rendszer
ÁDÁM-Soft | ÜgyViteli program összefoglaló ismertetés (számlázó, raktárkezelő, készletnyilvántartó)
ÁDÁM-Soft | Kérdés-Válasz : ÜgyViteli szoftver, raktárkezelő rendszer, számlázó, készletnyilvántartó program
ÁDÁM-Soft | Bevzetés : ÜgyViszW vállalatirányítási rendszer, raktárkezelő szoftver, számlázó program